Vergoeding

Directe Toegankelijkheid

Directe Toegankelijkheid

Voor Fysiotherapie is het mogelijk om zonder verwijzing een behandeling te starten. Wanneer u zonder verwijzing komt zal de therapeut bij de eerste afspraak beoordelen of uw klacht of hulpvraag middels fysiotherapie behandelbaar is en of er eventueel contact met de huisarts noodzakelijk is. Dit noemen we een ‘screening’. Wanneer er wordt overgegaan tot een behandeling volgt de intake en het onderzoek waarna met u een behandelplan wordt opgesteld. Uw huisarts zal (met uw toestemming) schriftelijk op de hoogte gesteld worden van het wel of niet starten van een behandeling. De screening en het onderzoek kosten u verzekeringtechnisch elk een behandeling.

Wanneer u door uw (huis-)arts verwezen bent voor Fysiotherapie is de screening niet nodig. Na de intake en het onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld. De verwijzing die u gekregen heeft dient u mee te nemen bij de eerste afspraak bij de therapeut. Na afloop van de therapie vindt er altijd een schriftelijke verslaglegging naar de verwijzend arts plaats. Indien nodig kan dit ook tussentijds gebeuren om de arts op de hoogte te brengen van het verloop van de therapie.

Afspraak maken

Heeft u vragen of meteen een afspraak maken?

Fysiofriso is een praktijk voor mensen met houding en bewegingsgebonden klachten. Onze benaderingswijze is met name individueel gericht.

Afspraak maken