Specialisaties

Kinderfysiotherapie in Leeuwarden

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapie is een fysiotherapeutische specialisatie door een 3-4 jarige master studie. De kinderfysiotherapeut is speciaal gericht op problematiek in het bewegend functioneren van kinderen die zich kan uiten tijdens de ontwikkeling.

Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen voortkomen uit aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat ( bijv. spieren, gewrichten en botten) of aan de zintuigen, organen en het zenuwstelsel. Ook kan de sensorische integratie, de samenwerking tussen het waarnemen en de motoriek, niet goed verlopen. Hierdoor is doelgericht handelen door het kind niet optimaal mogelijk.

Stimuleren van motorische ontwikkeling

Een kind komt bij de kinderfysiotherapeut terecht na verwijzing van een arts, op advies van school, of omdat de ouders ongerust zijn over de motorische ontwikkeling van hun kind. Na een intake gesprek, een observatie en een motorisch onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Soms is een advies voldoende. De behandeling is gericht op stimuleren van de motorische ontwikkeling om zo de beste voorwaarden voor een optimale ontwikkeling te bieden. De behandeling wordt zo mogelijk in spelvorm aangeboden aansluitend op aan het niveau van het kind. Het is belangrijk dat een kind plezier beleeft aan de behandeling, dan heeft deze het grootste effect.

Er wordt behandeld in een voor kinderen gezellig ingerichte oefenzaal. Plezier in het bewegen is naast kwaliteit van de behandeling een voorwaarde.

Kinderfysiotherapie kan onder andere toegepast worden bij:

Zuigelingen (0-1 jaar)

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (al dan niet met een aantoonbare oorzaak)
 • Gespannen overstrekkende- of juist slappe kinderen
 • Baby’s met een voorkeurshouding
 • Onrust
 • Veel huilen

Kleuters 1-4 jaar

Achterstand in de grove of fijne motoriek. Dit kan zich uiten in:

 • Niet kunnen huppelen en hinkelen
 • Onhandigheid, veel vallen
 • Moeite met knutselen, kleuren
 • Afwijkend looppatroon
 • Orthopedische afwijkingen
 • Afwijkende spierspanning

Oudere kinderen 4-18 jaar

Achterstand in de grove of fijne motoriek. Dit kan zich uiten in:

 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Sensorische integratie problemen
 • Problemen met het leren zwemmen
 • Niet zelfstandig kunnen fietsen
 • Niet mee kunnen komen met de gymnastiek
 • ADHD en pervasieve stoornissen

Onze specialisaties

Afspraak maken

Heeft u vragen of meteen een afspraak maken?

Fysiofriso is een praktijk voor mensen met houding en bewegingsgebonden klachten. Onze benaderingswijze is met name individueel gericht.

Afspraak maken